Aaisha Name Meaning and Origin

Aaisha is a muslim Girl name. The name is originated from ‘Arabic’ origin. The baby name Aaisha means “Living”.

 

Aaisha Origin:

Origin of the name is: “Arabic”

 

Gender:

Aaisha is a Girl name.

 

Pronunciation:

The pronunciation of the name is: “ah + ee + sha”

 

Aaisha Name Meaning:

The name Aaisha means “living, prosperous”. It is a feminine baby name.

 

Religion:

It is a Muslim baby name.

 

Syllable:

3

 

Variations or similar name:

aaeesha , aaisha , aasha , aashi , aayaushi , aayesha , aaysha , aayushi , aesha , aish , aisha , aishah , aishi , asha , ashi , ashia , atchya , atia , aushah , ayeesha , ayesha , aysha , ayusha , ayushi , eesha , eisha , esha , ichaa , ichha , ieesha , isha , ishi , ishya , oeshi , oishi , oyshee , usha , ushi , watiaa , yasha , yashi , yesha , yosha , yousha , aaeesha

 

Famous people with this name:

Not available

 

Popularity:

 

Leave a Comment